Ratkaisukeskeinen taideterapia, kuvataideterapiaohjaus yhdistää ratkaisukeskeiset menetelmät ja luovan ilmaisun. Se kunnioittaa asiakasta oman elämänsä asiantuntijana. Opettaja ohjaa prosessin kulkusuuntaa ja katse suunnataan aina tulevaisuuteen ja herätellään toivo.

Kun antaa kynälle ja kädelle toiminnan siunauksen, virtaus murtaa tunnepatoja aste asteelta .

Ratkaisukeskeinen Taideterapia sopii kaiken ikäisille.

Taideterapia prosessina on kuin kaksipäinen kudelma, tie kehosta mielen liikkeisiin ja takaisin

Työskentelytapa pohjautuu aina asiakkaan kunnioittamiseen, sillä asiakas yksin on oman elämänsä asiantuntija. 

Kannustava ilmapiiri ja positiivinen huumori on olennainen osa terapiaa.

Tämä sopii erittäin hyvin myös kasvun välineeksi, sillä se vahvistaa itsetuntoa ja auttaa löytämään omat vahvuudet.  

Taideterapeuttinen flow-tila
Ratkaisukeskeisyys pohjautuu muun muassa yhdysvaltalaisen psykiatrin Milton H. Ericksonin (1901–1980)

1950-luvulla perheterapiassa käyttämiin innovatiivisiin menetelmiin.

Luovuus oli hänen valttikorttinsa. Miltonilla oli vahva luottamus ihmisen omaan viisauteen ja tämä synnytti uudenlaisia lähestymistapoja ja menetelmiä luoden uusia näkökulmia asiakkaiden auttamiseen. 1960-luvulla Ericksonilla oli oppilaina koko ajan kasvava joukko taitavia terapeutteja, jotka alkoivat ajatella, että

"mitä asiakas piti ongelmana, ei ehkä ollutkaan ongelma, vaan tapa, jolla sitä yritettiin ratkaista".

Kuvien/teosten avulla löytyy maasto tunteisiin, ongelmiin tai haaveisiin ja näin asiakas tulee myös kuulluksi.  Viisas ihminen kasvaa kaiken aikaa itseään kohti ja sitä mitä hän on, hän peilaa  maailmaan tekojen ja sanojen avulla. Ratkaisukeskeinen Taideterapia on yhtä ihmisen sisimmän kanssa, sillä kehotietoisuutemme on niin viisas, että se laskee ulos vain sen, minkä sillä hetkellä kykenemme työstämään.

Ihmisiä, eivät järkytä asiat, vaan heidän uskomuksensa niistä.

-Filosofi Epiktetos

Kannustava ilmapiiri ja positiivinen huumori on olennainen osa terapiaa.

  • Jokainen meistä pystyy kaikkeen mihin uskoo pystyvänsä.

  • Edistysaskeleisiin kiinnitetään erityistä huomiota, vaikka ne olisivat “pikkuriikkisiä”.

 

Rohkaiseva palaute lisää motivaatiota. 

Meillä on jokaisella sisällämme omien päiviemme kätketty aarre, sillä ongelmillakin on tarkoituksensa.

Useimmiten se on lahja joka on meissä uinahtanut.
 
Ongelman käsittely tuntuu epämiellyttävältä ja siksi se tarjoaa meille pakonomaisen tarpeen purkaa sitä toisenlaisia reittejä. Näin se pyytää meitä valitsemaan joissain tilanteissa aivan toisin kuin koskaan ennen tuota tapahtumaa. 
 
Useinkaan  emme ymmärrä että juuri vaikeus/ongelma on se uuden tien/suunnan alulle panija. Moni  tuppaa jäämään kiinni siihen “laastariaikaan” ja näin lahja jonka piti saapua jääkin uinailemaan.
 
Laastariaika ei ole kenellekään pitemmän päälle hyväksi.

Elämä on jatkuvaa eteenpäin menoa, olosuhteista huolimatta.

 

Työstämällä sisäistä maailmaamme kasvamme täydempään mittaamme ja löydämme todelliset voimavaramme.

Lapset ovat luonnostaan ratkaisukeskeisiä ja tiedostamatta työstävät taiteen/leikin/ilmaisun kautta asioita, myös pahaa oloaan, ja tällä on suuri vaikutus heidän sen hetkiseen tilanteeseen ja myös tulevaisuuteensa. He löytävät  luovat reitit automaattisesti.

  • Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa käsien/kehonliike ja värien valloittavat jäljet avaavat tunnetukoksia meissä kaikissa.

  • Taideterapian pyhä, luovuuden kupla innostaa, ja saa aikaan kehosta irtoavia sanoittamattomiakin asioita.

Olennaista ei ole piirtämisen taito tai aikaisemmat taidetyöskentelyt, sillä pääpaino on asiakkaan ongelmaan/asiaan  (tunne tai aihe) ratkaisun löytäminen ja toisenlainen suhtautuminen/näkökulman vaihto ja koko ajan siihen etenevä suuntaus, unohtamatta positiivisuuden läsnäoloa.

Minäkuvaa voi siis paikkauttaa ja rakentaa sen tähän päivään sopivaksi. Jokainen etenee oman tahdon ja voimien mukaisesti. Aikatauluttaminen ei saa olla esteenä, sillä keho ei työskentele kellon kanssa. Näin voi elvyttää omaan minäänsä niitä toiveiden kuvia, joissa elämä ja tilanteet haastoivat vain tiukkoihin suorituksiin, ja unelmat jäivät vuosipeittojen alle. Kuvien ja kerronnan kautta syntyy vapaus tuoda julki omaa puhdasta tahtoa, joka jäi toteutumatta. Oman minän tutkiminen  antaa rauhan sydämelle ja myös koko kehon hyvinvoinnille. Näin tyytyväisyys ja  mielenrauha löytävät sijansa.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kuvataideterapian pariin. Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan minkälaista hyvinvointia ja voimaa taideterapia sinussa mahtaa avata. 

Ratkaisukeskeinen taideterapia vuosilogo 2021